”Det är en glädjens dag” – Samefolkets dag firas i Strömsund

63

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Gudstjänsten är öppen för alla, även de som inte kan sydsamiska. Aana Johansson Larsson, som är samisk samordnare i Strömsunds kommun berättar om varför det är viktigt att fira Samefolkets dag.

– Det är en glädjens dag, säger hon. Vi ska ju komma ihåg alla våra förfärders kämpanden.

Under veckan pågår det också en rad evenemang i Strömsund, med bland annat filmvisning.

Dagen firas på flera ställen i Jämtlands län.

Samefolkets dag, eller Samernas nationaldag firas den 6 februari i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Den inrättades 1992 vid Samerådets 15:e samekonferens i Helsingfors.

Att det är den 6 februari kommer sig av att just det datumet 1917 hölls det första samiska landsmötet i Trondheim. Det var första gången som nord- och sydsamer från Sverige och Norge samlades för att diskutera gemensamma problem.

Källa: Sametinget.se

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/det-ar-en-gladjens-dag-samefolkets-dag-firas-i-stromsund