Obehöriga på järnvägsspåren stort problem i Jämtland

46

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

När någon obehörig befinner sig på järnvägsspåret, rapporterar lokföraren det till Trafikverket. Ibland får det till följd att tågen stoppas på en sträcka, för att spåren ska kontrolleras.

Det är inte bara att folk genar till fots över järnvägen som ställer till det. I Storlien tillexempel är det snöskotrarna som är problemet.

– Där är det väldigt mycket snöskotrar och där går järnvägen rakt genom byn, säger Kjell-Arne Blom på Trafikverket.

Nu planerar Trafikverket åtgärder för att minska riskerna.

Lokförarna har kamratstödjare

För lokförarna är obehöriga på spåren ett stort problem. Henrik Persson är både lokförare och kamratstödjare. Det innebär att han stöttar förare som varit med om en händelse där folk varit på spåren. Han har själv varit med om många incidenter

– Jag har sett människor med rullstol ta sig förbi nedfällda bommar, berättar han.

I klippet nedan hör du mer om hur man reagerar som lokförare.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Lokföraren Henrik Persson berättar hur man reagerar när någon är på spåret framför tåget. Foto: Maria Harning/SVT

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/obehoriga-pa-jarnvagssparen-stort-problem-i-jamtland