Provtagning av markföroreningar kräver avspärrningar i Lövlundaområdet

0
88

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Sedan 80-talet har provtagningar genomförts på flera av Östersunds kommuns äldre deponier för sopor, förr kallade soptippar. Just i Lövlundaområdet visades först inga tecken på föroreningar vid provtagning av grundvattnet, men när man nyligen tog prov även på ytvattnet så syntes de förhöjda halterna av PCB och metaller. 

Kommer inte påverka skidspåren

Kristina Kenning, chef på Sektor Avfall VA i Östersunds kommun, berättar på kommunens hemsida att avspärrningarna behövs för att kunna utreda föroreningarna vidare. Bland annat ska fler provtagningar utföras.

Men enligt Kristina Kenning ska det inte innebära någon fara för allmänheten att vistas i området och skidspåren kommer vara tillgängliga som vanligt.

PCB är ett samlingsnamn för 209 olika giftiga ämnen som alla är svåra att bryta ned. Det betyder att de finns kvar i marken. Det finns framförallt i plast, byggnader och elektrisk utrustning. Hos djur kan PCB lagras i fettvävnaden. Fisk, säl och fåglar är några av djuren som får i sig mest PCB. Människor som får i sig högre halter av PCB kan få påverkan på utvecklingen av hjärnan och nervsystemet. Det misstänks också att PCB hos människan kan försämra immunförsvaret, orsaka cancer och påverka fortplantningsförmågan.

Källa: Naturvårdsverket

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/provtagning-av-markfororeningar-kraver-avsparrningar-i-lovlundaomradet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here