Detaljplan i Björnrike blir fråga för regeringen

27

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Det är företaget Holmen Energi AB som har ansökt om detaljplanen. Man vill anlägga ett fritidshusområde norr om befintlig bebyggelse i Björnrike. De två fastigheterna som berörs ägs av Holmen. Bolaget vill bygga ett fyrtiotal nya hus vid Björnrikes alpina skidsystem.

En oenig Miljö-och byggnämnd antog detaljplanen i september 2022. Tjänstemännen hade föreslagit att planen först skulle genomgå en strategisk miljöbedömning, utifrån rennäringens riksintresse i området, men majoriteten av nämnden ville istället anta planen.

Länsstyrelsen upphävde sedan planen men hänvisning till att den riskerar att försvåra för rennäringen. Härjedalens kommun har nu överklagat till regeringen.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/detaljplan-i-bjornrike-blir-fraga-for-regeringen