Home Nyheter Nyheter Västernorrland Oro för ökad trafik när gödselfabrik byggs i Köpmanholmen

Oro för ökad trafik när gödselfabrik byggs i Köpmanholmen

0
Oro för ökad trafik när gödselfabrik byggs i Köpmanholmen

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Kustsamhället Köpmanholmen är efter industrinedläggningen numera ett villaområde med affär, pizzeria, skola och idrottsplats. Och så Herrgårdsparken, en konst- och naturpark med spår av ortens industrihistoria. Men efter decennier utan större industri ska nu en ny byggas. Det pratas om ett trettiotal jobbtillfällen när Cinis Fertilizer ska omvandla rester från processindustrin till grönt konstgödsel och salt.

Försämrad trafiksäkerhet

Boende i Köpmanholmen har lyft flera skäl till att inte bygga ny industri. Förutom de miljösynder som göms i marken och i fiberbankar i havet, oroas man över hur trafiksituationen kommer att förändras. Köpmanholmen kan liknas vid ett rutnät av vägar, de flesta små, som kantas av villor.

– Den tunga trafiken kommer ju att öka. All tung trafik som ska till industriområdet måste köra genom samhället och korsa bland annat Bruksvägen och andra småvägar. Nu på vintern är det inte speciellt lätt att möta den tunga trafiken. Så trafiksäkerheten för barn och unga, ja alla egentligen försämras, säger Yan Strömberg Juth.

Liten påverkan enligt beslut

Enligt samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Örnsköldsvik, Andreas Jansson (C), visar uträkningsmodeller att trafiksituationen inte kommer förändras nämnvärt när fabriken står klar.

– Vi har sett över det och gjort bedömningen att trafiken inte kommer att påverka i den grad att vi nekar bygglov. Det ska inte vara tillräckligt mycket för det.

Men Yan håller inte med om den slutsatsen.

– Vi har tittat på mängderna och försökt beräkna hur mycket som ska transporteras för det har inte presenterats hur stor ökningen kommer att bli.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/oro-for-okad-trafik-nar-godselfabrik-byggs-i-kopmanholmen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here