Droganvändningen i Härjedalens kommun ökar under högsäsong

40

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Härjedalens kommun har genomfört avloppsmätningar sedan oktober 2021 och på så sätt kartlagt narkotikaanvändningen i kommunen. Enligt kommunens folkhälsosamordnare verkar cannabis vara en vardagsdrog i kommunen.

– Cannabis ligger ganska stadigt och lika på alla våra reningsverk, säger Agneta Roberts, folkhälsosamordnare Härjedalens kommun.

Behöver arbeta vidare med resultatet

Härjedalen har en hög besöksnäring och mätningarna har gjorts en vanlig torsdag-fredag. Det är svårt att veta om det är turister eller boende i Härjedalen som står för droganvändningen.

– Vad som är intressant ur ett trygghetsperspektiv i kommunen är att vi har de här människorna hos oss. Vem det är och hur länge de stannar är inte riktigt lika intressant kan jag tycka utan vi måste bara acceptera att så här ser det ut. Då måste vi jobba utifrån det.

Olika preparat tar olika lång tid att gå ur kroppen och även hur långt det är till reningsverken påverkar resultaten.

I klippet ovan berättar Agneta Roberts om vilken narkotika som har dominerat i Sveg, Hede och Funäsdalen.

Provtagningarna genomförs i avloppsreningsverken vid Sveg, Hede och Funäsdalen.

Proverna tas under 24 timmar och hittills har det genomförts vid tre tillfällen; oktober 2021, mars 2022 och oktober 2022.

Mätningarna i Härjedalen omfattar cannabis, amfetamin, kokain, heroin, MDMA och Tramadol.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/droganvandningen-i-harjedalens-kommun-okar-under-hogsasong