Båttrafiken till Köpmanholmen måste öka – vill ändra hamntillståndet

0
67

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Alldeles intill hamnen i Köpmanholmen har Cinis Fertilizer fått tillstånd av kommunen att bygga sin gödselfabrik. Ett beslut som retat upp flera boende i närheten. Men det räcker inte med kommunens godkännande. Först ska Mark- och miljödomstolen besluta om miljötillstånd. Förhandlingar kring det ska inledas i mars.

Länsstyrelsen ställer krav

Dessutom måste Örnsköldsviks hamn och logistik få tillstånd att öka på antalet anlöp i hamnen från 50 till 150. Innan det kan godkännas måste det kommunala företaget genomföra flera provtagningar och tester som sedan ska analyseras. Först efter Cinis Fertilizer fått sitt miljötillstånd och hamnen tillåts ta emot fler fartyg än idag kan den nya industrin bli verklighet.

– Bland annat ska vi mäta fiberbankarna för att se hur de har förändrats under de år vi har bedrivit hamnverksamhet i Köpmanholmen. Vi ska också mäta hur djup hamnen är och vi har krav på att utreda hur fartygens propellerströmmar påverkar fiberbankarna, säger Mikael Johansson som är hamnchef.

Höga halter gift

Just fiberbankarnas tillstånd och hur de påverkas av fartygstrafiken oroar flera i Köpmanholmen. Mätningar har visat att de innehåller stora mängder metylkvicksilver och dioxin. Men svar på de prover som tas nu och under våren kommer inte att bli kända förrän tidigast till hösten.

– Tanken är att vi ska ha ett samråd med lokalbefolkningen när vi har svar på de flesta frågorna. Vi vill utreda och göra allting så färdigt som möjligt innan vi presenterar resultatet.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/battrafiken-till-kopmanholmen-maste-oka-hamnen-vill-andra-hamntillstandet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here