Jägareförbundet rasar mot Holmens vinterjakt i Örnsköldsvik: ”Onödigt lidande”

50

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Jägareförbundet anser att Länsstyrelsen i Västernorrland bör fatta ett beslut om jaktstopp men Länsstyrelsen ser inget behov av ett jaktstopp.

Till Länsstyrelsen skriver Jägareförbundet att ”Ur såväl etisk synpunkt som rådande snöförhållandena är det rent förkastligt att utsätta djuren för påfrestningar där ”jägarna åker skidor och tjoar och stimmar” och på så sätt försöker driva dessa framåt i snön”.

Ska inte utsätts för onödigt lidande

Förbundet hänvisar även till jaktförordningens andra paragraf där det står att Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om en begränsning av den allmänna eller särskilda jakttiden för viss viltart om det behövs med hänsyn till snö-, is- eller temperaturförhållanden. De hänvisar även till jaktlagens 27:e paragraf där de står att jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.

Upp till jägarna

Länsstyrelsen svar till förbundet är att det inte finns något behov av att ta beslut om föreskrifter för att begränsa jakttiden och menar att det är upp till jägarna i områdena med mycket snö att se till att eventuell jakt utförs på ett sätt att viltet inte utsätts för onödigt lidande.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/jagareforbundet-vill-stoppa-algjakt-i-ornskoldsvik