76 nya aspiranter till polisregion Nord

64

76 nya aspiranter till polisregion Nord

Den här veckan välkomnas 76 nya polisaspiranter till polisregion Nord.

Totalt handlar det om 76 polisstudenter som nu gör sin aspirant i polisregion Nord. De som klarar den sex månader långa aspiranten erbjuds därefter en tjänst som polisassistent i det aktuella polisområdet.

— Polistillväxten fortsätter och det är angeläget och helt nödvändigt. I en tid då brottsligheten ställer allt större krav på polisens operativa förmåga är det mycket positivt att vi nu kan välkomna nya kollegor till myndighetens samlade uppdrag. När svårigheten i uppdraget ökar är alla goda tillskott ett välgörande steg i vår långsiktiga uppbyggnad. Därför hälsar vi våra nya arbetskamrater välkomna till polisen och regionen, säger regionpolischef Micael Säll Lindahl.

Fakta, polisaspiranter januari 2023

Aspiranterna tjänstgör i polisregion Nord enligt följande fördelning:

Polisområde Jämtland 12
Polisområde Norrbotten 18
Polisområde Västerbotten 23
Polisområde Västernorrland 23

Totalt 76 aspiranter

 

Länk: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2023/januari/76-nya-aspiranter-till-polisregion-nord/