Höga halter av miljögiftet Pfas funna i uttrar i Jämtlands län

50

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Totalt har 187 uttrar över hela landet analyserats. Studien sträcker sig från 2010 till 2020.. Samtliga undersökta uttrar hade många olika miljögifter och läkemedel i sig, visar analysen.

För länets del har fokus har legat på Pfas-halterna hos uttrarna.

I den utter som hade den högsta uppmätta Pfas-halten uppgick värdet till 13,4 ppm. Det kan jämföras med den halt som uppmättes hos en utter i Sörmland 2004 på 16 ppm. Den bedömdes ha den då högsta Pfas-halten i världen.

Den uppmätta Pfas-halten i den jämtländska uttern konstateras därmed av forskarna vara en av de högsta i världen.

Pfas som är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen, av vilka många visat sig vara skadliga både för djur och människor.

– Man kallar dem ibland ”evighetskemikalier” för de bryts inte ner i någon större utsträckning, säger intendent Anna Roos.

Pfas förekommer bland annat i brandskum (se mer i faktarutan).

I videon ovan kan du höra intendent Anna Roos berätta mer om det och även vad de höga halterna kan bero på samt vilka slutsatser som egentligen kan dras utifrån mätresultaten.

Hela rapporten kan du läsa här.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/hoga-halter-av-miljogiftet-pfas-funna-i-uttrar-i-jamtlands-lan