Östersunds kommun riskerar straffavgift – dröjde för länge med vårdinsats

27

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Det var i juni 2021 som personen ansökte om vårdinsatsen. Personen har ett stort vårdbehov och behöver hjälp med allt från av- och påklädning, personlig hygien och toalettbesök. Personen lever med en anhörig som hjälper till med vården i vardagen.

Tanken med växelvård, som innebär att man får bo växelvis på ett korttidsboende, är att vårdtagaren ska kunna bo kvar hemma genom att den anhörige får avlastning.

Efter att ansökan beviljats dröjde det en månad innan halva vårdinsatsen, växelvård en vecka per månad, verkställdes. Sedan dröjde det ytterligare några veckor innan den fulla insatsen, växelvård två veckor per månad, sattes in.

Ivo: ”Oskäligt dröjsmål”

Ivo skriver i sitt yrkande till förvaltningsrätten att ”oskäligt dröjsmål uppstått eftersom den anhöriga förefaller vara i stort behov av insatsen då risk finns att hen inte orkar med att fortsätta hjälpa och stötta den enskilde”.

Man begär därför att förvaltningsrätten ska ålägga kommunen att betala 199 000 kronor i särskild avgift.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/ostersunds-kommun-riskerar-vite-drojde-for-lange-med-vardinsats