Drygt tre år efter beslutet – så går överlämningen av de enskilda vägarna i Härjedalen

64

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

De politiska partierna i Härjedalen är fortfarande oeniga om beslutet, men majoriteten avgjorde. Framför allt är det Liberalerna och Kristdemokraterna som ifrågasätter beslutet.

Inför valet 2022 genomfördes en valkompass för att se vilken ställning partierna tog i frågor där partiernas åsikter skiljde sig åt. I den kommunala valkompassen för Härjedalen var en av frågorna om partiet ville riva upp beslutet att lämna över vägarna till fastighetsägarna.

Det ville både Folkets röst – VOX Humana Härjedalen, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna göra. Både KD och L lyfter risker med ökade kostnader för den enskilde fastighetsägaren.

Komplex process att lämna över enskilda vägar

De första överlämningarna har påbörjats utanför tätorterna och i nuläget finns det 18 vägar som är överlämnade, utspritt i kommunen.

– Det är en komplex process, men vi jobbar på. Vi hade också en pandemi som tog två år. Sedan är det Lantmäteriet som håller i taktpinnen när det blir fråga om förrättningar, vi kan inte styra deras tidsschema, säger Lars-Olof Mattsson (M), ordförande i samhällsutvecklingsutskottet Härjedalens kommun.

Bidrag från kommunen

De som är fastboende och skrivna i Härjedalens kommun kommer att kunna få ett bidrag på 1 000 kronor per år från kommunen för vägarna.

– Det är inget utöver det, utan det är lika för alla, säger Mattsson.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/sa-gar-det-med-overlamningen-av-de-enskilda-vagarna-i-harjedalen