De här alternativen har fastighetsägare när de får ansvar för sin väg

48

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Färdigställandet av överlämningarna har flera gånger skjutits framåt i tiden. Nya ägare och ihopslagning av fastigheter är en av anledningarna till att det tar tid. När allt är klart vet man fortfarande inte.

Kan orsaka begränsningar för allmänheten

Framöver kan enskilda vägar stängas för allmänheten. Till exempel kanske du inte längre kommer fram till din favoritplats för att fiska – det är upp till fastighetsägarna att bestämma.

– Om det är en väg utan statsbidrag så har fastighetsägarna rätt att stänga vägen med en bom så att allmänheten inte kan använda den, säger Klas Hallman, kommunens projektledare för överlämningen.

Inte kommunens ansvar

Pengarna för att sköta vägarna kommer främst från kommunalskatten och därmed de som är skrivna i Härjedalen, men kommunen är inte skyldig att ta hand om enskilda vägar enligt kommunallagen.

– De som har fritidshus betalar ingenting för skötseln av vägen eftersom de inte betalar skatt i Härjedalen. Det blir en väldigt liten del av statsskatten som de betalar som går till just Härjedalen. På det sättet blir det mer rättvist att alla som har fastigheter får delta i skötseln av vägar, säger Klas Hallman.

Hur gör resten av Sverige?

– Det vanligaste är att kommunerna inte sköter de enskilda vägarna. Det finns ett antal kommuner som till exempel Leksand, Gotland och några till, men majoriteten sköter inte enskilda vägar.

I videon ovan listar projektledare Klas Hallman fastighetsägarnas alternativ för att sköta vägarna.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/alternativen-for-fastighetsagarna-nar-de-far-ansvar-for-sin-vag