Regeringens utredare: ”Västernorrland inte mitt uppdrag”

67

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Trots att flera stora etableringar presenterats  i länet efter att utredaren fick sitt uppdrag hösten 2020, så berörs de inte med ett ord i den rapport som Peter Larsson nyligen överlämnat till näringsdepartement. 

– Det jag har i uppdrag är att titta på är Norrbotten och Västerbotten och ett antal utpekade företagsetableringar där.

Men varför ingår inte även Västernorrland i utredningen?

 – Det har inte varit mitt uppdrag. Däremot har jag haft kontakter med många i länet, och det finns lärdomar även för Västernorrland att dra, menar han.

När Larsson nu fått sitt uppdrag förlängt till sista juni i år är det fortfarande utan att Västernorrland är med. 

”Finns lärdomar även för Västernorrland”

Det finns dessutom en avgörande skillnad i jämförelse med de nordligaste länen, menar Larsson:

– Det handlar om gigantiska etableringar i Norrbotten och Västerbotten, inget kan ännu mäta sig med dem, säger han.

Nationella, regionala och lokala insatser ska samordnas för att möta de krav som de stora s k gröna industrietableringarna i nordligaste Sverige ställer.

Det handlar om projekten för att framställa fossilfritt stål, Hybrit, och det planerade gröna stålverket i Boden.

Det är de statliga bolagen SSAB, LKAB och Vattenfall som står bakom planerna att ersätta kol och koks med vätgas och därmed möjliggöra produktion stål utan stora utsläpp av CO2.  Den här metoden kräver mycket stora mängder av el-energi.

Samordnaren ska fungera som en länk mellan bland annat bolag, kommuner, staten och regionerna när det kommer till frågor som rör kraftöverföring, inflyttning, bostäder och utbildning. 

Det här ställer också stora krav på att samarbetet mellan kommuner, regioner och länsstyrelser fungerar.

Peter Larsson är seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Han har tidigare varit regeringens kontaktperson för bland annat näringslivsutveckling i Gotlands län.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/regeringens-utredare-vasternorrland-inte-mitt-uppdrag