”Poliser utreder inte poliser” – så går det till när en polis anmäls för tjänstefel

53

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Den som har synpunkter på en polismans beteende och vill anmäla detta får först prata med ett polisbefäl. Bedöms det handla om ett brott skickas ärendet vidare till särskilda utredningar.

En åklagare på särskilda utredningar beslutar om det handlar om ett åtalbart brott eller inte. Oavsett det beslutet kan arbetsgivaren, Polismyndigheten, välja att vida åtgärder mot den anställde, till exempel disciplinåtgärder såsom löneavdrag.

Personalansvarsnämnden

Då går ärendet via polisens personalansvarsnämnd, PAN. Om det är ett brott och polismannen döms i domstol inhämtas ett utlåtande från PAN som äger beslutet om disciplinära åtgärder. Polismannen har under processens gång rätt att yttra sig muntlig eller skriftligt.

Regionpolischefen

I det aktuella ärendet har även Polisregion Nord yttrat sig via Regionpolischefen Micael Säll Lindal och hemställt om att inleda ett förfarande om skiljande från anställningen avsende polismannen.

Med andra ord vill nu den högsta ledningen för polisens region Nord att polismannen får sparken.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/detta-hander-vid-en-anmalan-mot-polisen