Skoterolycka på Mosjön i Lit-en person förd till sjukhus

85

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

De som upptäckte den skadade lade filtar om personen.

– Det är lämpligt då det är lätt att tappa värmen. Personen var vaken och talbar när vi kom fram. Det är alltid ett gott tecken, säger Viktor Brandt, inre befäl räddningstjänst Jämtland. 

Oklart vad som orsakat olyckan

Räddningstjänsten har ingen uppfattning om vad olyckan beror på.

– Vi fattade tidigt beslut om att skicka två styrkor. En brandstyrka från Östersund och en från Lit. Lit kom först till platsen och fick hjälp av privatpersoner att komma ut på sjön. Den skadade personen kunde relativt snabbt tas in till land och till ambulansen.

Östersunds sjukhus har i nuläget inga uppgifter om skadade. Räddningstjänsten lämnade en person till ambulansen, men de vet inte om ambulansen åkte till sjukhuset.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/skoterolycka-pa-mosjon-i-lit-en-person-ford-till-sjukhus