Skyddsjakt på två vargar i Jämtland

63

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

En ena vargen, av skandinaviskt ursprung, håller till i ett område söder om Storsjön, inom Njaarke och Tåssåsens vinterbetesmarker. Vargen har befunnit sig i området under minst en och en halv månad, och länsstyrelsen gör bedömningen att vargen kan ställa till stor skada om den är kvar när renarna kommer dit för sitt vinterbete.

Genetiskt värdefull

Den andra vargen är en F1:a, en genetiskt värdefull varg, som befinner sig söder om Håckrenmagasinet i Åre kommun. Det är också Tåssåsens marker. Vargen har under en tid dödat flera renar och länsstyrelsen bedömer att vargen kommer att göra stor skada om den får finnas kvar i området.

  • 2015 – 5 vargar
  • 2016 –7 vargar
  • 2017 – 9 vargar
  • 2018 – 3 vargar
  • 2019 – 14 vargar
  • 2020 – 7 vargar
  • 2021 – 5 vargar
  • 2022 – 1 varg

Källa: Länsstyrelsen Jämtland

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/skyddsjakt-pa-tva-vargar-i-jamtland