Skogsbolaget SCA om jägarkritiken i Jämtland: ”Två älgar äter mer än en”

25

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Magnus Persson från Strömsnäs utanför Stugun sitter med i älgförvaltningsgruppen för området Östersund / Sundsvall som representant för skogsbolaget SCA. De äger många av de marker som älgjakt bedrivs på och är beroende av att älgstammen hålls på en nivå som begränsar betesskador till maximalt 30 procent av träden.

Stora variationer

– Vi accepterar skador på 30 procent av träden och det målet är vi fortfarande ganska långt ifrån men på vissa håll ser vi en positiv trend och närmar oss. Men det är stora lokala variationer, poängterar Magnus Persson.

Magnus Persson är själv en passionerad jägare och har viss förståelse för att en del jaktlag vill se en minskad avskjutning under några år för att låta älgstammen växa igen.

– Om man i ett enskilt jaktlag går ner från en nivå man varit van vid så uppfattar man att ”nu är det mindre med älg” men det är stora variationer över ett större område.

Svår balansgång

SVT: Går det att mötas i det här då, så att både markägare och jägare blir nöjda?

– Att alla ska bli nöjda är så klart svårt men jag tror definitivt att vi kan mötas på ett vettigt vis. Det är ju det som är älgförvaltningens uppdrag, vi ska ha en älgstam i balans med skador och fodertillgång.

Se mer i klippet ovan hur älgar orsakat skador på ungskog i närheten av Stugun i Ragunda kommun.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/skogsbolaget-sca-tva-algar-ater-mer-an-en