Tre frågor om elprisstödet till Saila Quicklund (M)

114

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

I slutet av oktober presenterades ett elprisstöd till södra Sverige, ett högskostnadsskydd som omfattar omkring 55 miljarder kronor som ungefär fem miljoner elkunder kommer att vara berättigade till.

Men något stöd ges inte till norra Sverige, det vill säga varken elprisområde 2, där Jämtlands län ingår, eller elprisområde 1.

– Det är ett retroaktivt stöd som gäller från oktober 2021 till september 2022, där hade länet 46 öre/kWh i snitt medan man i Skåne hade 154 öre/KWh, säger riksdagsledamot Saila Quicklund (M).

Kraftigt höjda elpriser även i norr

Hon menar att ansvaret för de höga elpriserna faller tillbaka på den tidigare regeringen. En kritik som kraftigt tillbakavisats av de forna regeringspartierna.

På senaste tiden har elpriserna skenat även här i länet och i resten av norra Sverige. Kritiken har därför varit hård mot att elprisstödet bara ska betalas ut till elkunder i södra Sverige.

Prognosen framåt är att elpriserna kommer att vara fortsatt höga i norr i vinter och närma sig nivåerna i södra Sverige. Det visar exempelvis prognosen för spotpriset i december som för elområde 2 i snitt bedöms bli 301 öre/kWh, vilket kan jämföras med nivån för elområde 4 (Skåne län mfl) på i snitt 392 öre/kWh, enligt Elbruk.se.

På elbörsen presenteras så kallade spotpriser, alltså elpriser som gäller just för stunden eller en specifik timme.

Spotpriset är elbolagens inköpspris. Det ligger till grund för vilket pris som elen säljs vidare för till elanvändarna. Priset för konsument är dock högre eftersom det också omfattar kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt och moms på 25 procent. Därutöver betalar svenska elkonsumenter en separat elnätsavgift.

Spotpriset är alltså det dagliga priset som sätts på el baserat på tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen.

(källa: Energimyndigheten, Vattenfall, Elbruk.se)

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/tre-fragor-om-elpriset-till-saila-quicklund-m