Mark- och miljödomstolen avslår överklagan – industrietableringen i Torsboda fortsätter

0
92

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

I slutet av april 2022 lämnades en detaljplan in kring Sundsvalls och Timrå kommuns önskade industrietablering. Men detaljplanen överklagades av sex personer samt en fiskerättsförening som bor i eller har anknytning till området, till Mark- och miljödomstolen i Östersund.

Bland annat handlade överklagandena om landskapsbilden, strandskydds- och bullerfrågan.

Men under onsdagen meddelade Mark- och miljödomstolen att överklagan avslås och i domen går det att utläsa att Timrå kommun har ”handlagt det aktuella planärendet på ett formellt riktigt sätt”.

”Domstolen anser att det som klagandena har anfört, vid en avvägning mellan deras enskilda intressen och de intressen som planen syftar till att tillgodose, inte utgör tillräckliga skäl för att upphäva antagandebeslutet”, går det att läsa i domen.

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/mark-och-miljodomstolen-avslar-overklagan-etableringen-i-torsboda-fortsatter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here