Jämtlands län klarar inget av miljömålen: ”Det är ett allvarligt läge”

30

Detta är en nyhet från SVT:s RSS flöde.

Jämtlands län når inte ett enda av de tolv miljökvalitetsmål som är satta till år 2030. Mest akut är läget för den biologiska mångfalden – både till fjälls och i länets skogar. Det slås fast i den senaste miljömålsrapporten.
– Läget är allvarligt, säger miljömålssamordnare Jimmy Nilsson vid länsstyrelsen.

 

Länk: