Föräldrar kräver bättre anorexivård: ”Gå upp i BMI – sen blir du hemskickad”

94

Region Västernorrland rapporterade in 130 bältningar – det vill säga att en person spänns fast i armar och ben – under 2021. Det är betydligt fler än i många andra regioner i Sverige visar statistik från Socialstyrelsen.

Uppdrag granskning har träffat två mammor och en pappa till barn som har vårdats för anorexi i Västernorrland. Föräldrar som kämpat i flera år för att deras svårt sjuka barn ska få rätt vård inom ramarna för LPT (lagen om psykatrisk tvångsvård).

– Hela familjen är traumatiserad efter det vi har gått igenom. Hon sondmatades i nio månader utan att äta någonting. Och vi sondmatade varje dag, flera gånger om dagen. Ofta under bältning, säger en av mammorna.

Vårdade inom vuxenpsykiatrin

De aktuella barnen i Västernorrland har varit inlagda till och från på vuxenpsykiatrin i flera år bland vuxna patienter som lidit av allvarliga psykoser och föräldrarna menar att barnen rutinmässigt hamnat i bältessäng och fått sondmatning, men ingen individanpassad ätstörningsvård.

Sedan september 2021 finns specialiserade slutenvårdsplatser för barn inom psykiatrin i Västernorrland, men föräldrarna är rädda för att det inte räcker.

– Problemet är att på vårt sjukhus när man är på slutenvården så får man ingen behandling för sin ätstörning. Behandlingen är att gå upp i BMI, sen blir du ivägskickad, säger pappan.

”Lika mycket värda”

Föräldrarna jämför med ätstörningsvården i andra delar av landet. Bland annat vårdades ett av barnen i en annan region under en period. Och då bältades dottern inte alls, men när hon kom hem igen lades hon på nytt i bälte.

– Det ska inte behöva bero på vart man bor. Kan man göra det här på bättre sätt på andra sjukhus då måste man kunna dela med sig av den kunskapen och kompetensen idag 2022. Det är ju skandal att människor ska behöva överväga att riva upp en hel familj och flytta och byta landsände för att kunna få vård. Det är samma skattepengar, säger en av mammorna.

– Våra barn är lika mycket värda som barn i andra delar av landet, säger den andra mamman.

 

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/foraldrar-kraver-battre-anorexivard-ga-upp-i-bmi-sen-blir-du-hemskickad