Förskoleverksamheten i Storlien stänger vissa dagar: ”Ett pusslande varje dag”

102

När SVT Nyheter Jämtland besökte förskolan i Storlien var den stängd. Vi träffade några av föräldrarna på skolgården:

– Sedan i augusti har vi fått pussla ihop det. Varannan dag har vi jobbat och varannan dag har vi varit hemma då timmarna som förskolan haft öppet har minskat, säger Sanna Partanen.

Föräldrarna har nu fått reducerad avgift på förskoletaxan.

– Det är tycker jag är rimligt. Kan vi inte ha barnen hundra procent på förskolan så ska vi inte betala fullt pris, säger Martina Höiem, förälder och ersättare för Västjämtlands väl i barn- och utbildningsnämnden i Åre kommun.

Inte en enda utbildad förskolelärare

I flera år kämpade Storlienborna för en förskola i bygden, och för knappt två år sedan öppnade barnomsorgen på Storliengården. Åre kommun kallar verksamheten i Storlien för ”annan pedagogisk verksamhet”, eftersom att den helt saknar utbildade förskollärare. I personalen ingår en barnskötare och ett par visstidsanställda.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem.

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn mellan 1 och 12 år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Både kommuner och fristående huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg.

En skillnad mellan pedagogisk omsorg och förskola, är att förskolans verksamhet styrs av läroplanen.

I förskola ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.

I förskola bedrivs undervisning och utbildning. Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola.

Källa: Skolverket

 

 

Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/forskoleverksamheten-i-storlien-tvingas-stangas-ibland-det-ar-ett-pusslande-varje-dag